Prevádzkovateľ internetového obchodu

TrainHard s.r.o.
Svätoplukova 20102/51
971 01 Prievidza
IČO:   50850768
DIČ:   2120500811
Nie sme platci DPH.

Ostatné informácie

E-mail: info@trainhard.sk   –   tomas.hurajt@gmail.com
Bankové spojenie: 5131610338/0900 – Slovenská sporitelňa, a.s.
IBAN:   SK0909000000005131610338
SWIFT: GIBASKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685

  • Žiadny NutsUP v košíku :(