Osobné údaje

Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

I. základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je obchodné meno: NutsUP s.r.o. Právna forma – s.r.o., sídlo: Horná 328/36, 972 11 Lazany, Slovenská republika(ďalej len: „správca„).

Kontaktné údaje správcu sú chcemorech@nutsup.sk

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je odpovedanie na dopyty prostredníctvom kontaktných formulárov medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len „Plnenie zmluvy“). Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

III.Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

Rola Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Správca Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár Osobní údaje klientov (kontantné údaje) E-mailová komunikace, kontaktní formulář Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložiská, zamestnanci, tlačené dokumenty
Správca Oprávnený záujem Zajistenie správnej funkčnosti webu Cookies Prihlásenie sa do užívateľského úćtu Webhostingové služby, subdodávatelia, zamestnanci
Správca Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb serveru a prevencia podvodov a útokov na server Po dobu 50 mesiacov. Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživateľov jako UserID, IP adresy a údaje o prehliadaní webu. Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby, zamestnanci
Správca Súhlas Zverejnenie recenzie zákazníka Meno zákazníka Dotazník na webe, E-mail, Facebook Cloudové úložiská, mailingové služby, návštevníci webu, zamestnanci

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

IV. Príjemcovia osobných údajov 

Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje aj do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov.

Hostingový provider je WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
Google – Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Úložisko dát a cloudové služby – Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Trello, Inc. 55 Broadway, 25th FloorNew York, NY 10006.
Subdodávateľ: Účtovnícka spoločnosť, partnerské spoločnosti pri spracovaní diela alebo dodávke služieb

V.Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VI Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochrany dostupnosti listinne vyhotovených údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby. Web používá zabezpečený protokol https so šifrovaním pomocou SSL certifikátu. Prístup do administrácie webu je chránený heslom.

VII. Používanie cookies

Naše stránky používajú súbory cookies, aby sme ich mohli čo najviac prispôsobiť vašim potrebám. Cookie je textový súbor obsahujúci malé množstvo dát, ktorý je odoslaný do prehliadača vášho počítača či mobilného zariadenia z internetovej stránky, ktorú práve používate. Súbor sa v prehliadači uloží a pri ďalšej návšteve stránky je použitý k jej optimalizácii podľa vašich predchádzajúcich aktivít. Vďaka cookie napríklad vieme, o aké informácie na webe máte záujem.

Druhy cookie a rozsah ich používanie

Relačné (dočasné) cookies napomáhajú k správnemu zobrazovanie stránok v priebehu vašej návštevy. V momente opustenia stránky sú automaticky zmazané.

Najmä na účely štatistík používania stránok sú používané permanentné (trvalé) cookies, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači či mobilnom zariadení a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Permanentný cookie neidentifikujú jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia. Ďalšie využitie permanentných cookie je tiež pre reklamu a jej meranie, kedy vie rozpoznať opakovanú návštevu z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity pri prezeraní stránok.

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu či už priamo na našom webe, tak aj inde na internete prostredníctvom reklamných sietí. Cielená reklama je zobrazovaná na základe správania používateľa alebo skupiny používateľov na našich webových stránkach. Informácie o tom, akým spôsobom web používate, môžeme tiež zdieľať s našimi partnermi z oblasti analýz, sociálnych médií a reklamy.

V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb môžu byť používané tiež iné druhy cookies.

Ak na naše stránky pridáte komentár, môžete povoliť uloženie mena, e-mailovej adresy a webových stránok do súborov cookie. Týmto spôsobom sa snažíme zvýšiť pohodlie, keď napíšete novú pripomienku už nebudete musieť vyplniť tieto údaje. Súbory cookie budú mať životnosť jeden rok.

Ak máte účet a prihlásite sa k tomuto webu, nastavíme dočasný súbor cookie na overenie, či váš prehliadač prijíma cookies. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a pri zavření prohlížeče sa zruší.

Pri prihlasovaní vám tiež nastavíme niekoľko súborov cookies pre uloženie vašich prihlasovacích údajov a pre nastavenie zobrazenia obrazovky. Prihlásenie súborov cookies má životnosť dva dni a cookies pre nastavenie zobrazenia majú životnosť jeden rok. Ak potvrdíte možnosť „Zapamätať  si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa odhlásíte zo svojho účtu, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Ďalšie cookies sa vytvárajú a používajú služby Google Analytics. Používame službu Google Analytics, ktorá monitoruje návštevy stránok a ukladá tieto anonymné dáta. Na jich základe sa nedá určiť konkrétna osobu.

Google Analytics

Pre potreby webovej analýzy používame nástroj Google Analytics. Viac informácií o tomto nástroji nájdete tu. Ukladáme anonymné dáta, na základe ktorých nie je možné určiť konkrétnu osobu.

Súhlas s používaním cookies

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Váš prehliadač umožňuje ich vymazanie alebo aj úplné odmietnutie, avšak ak tak urobíte, nebudú stránky optimalizované priamo pre vás a niektoré funkcie nemusia fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Google Chrome?

Vyberte ikonu ponuky Chrome
Vyberte Nastavenie
V dolnej časti stránky vyberte Zobraziť rozšírené nastavenia
V sekcii Súkromie vyberte Nastavenia obsahu
Vyberte Brániť webovým stránkam nastavenie akýchkoľvek dát
Vyberte Hotovo

Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Firefox?

Zobrazte ponuku kliknutím na tlačidlo a vyberte Možnosti
Prejdite do sekcie Súkromie
Nastavte voľbu Nastavenie histórie: na hodnotu Použiť pre históriu vlastné nastavenia
Nastavte predvoľbu Povoliť cookies tretích strán na Nikdy

Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Internet Explorer?

Vyberte ikonku ponuky IE
Vyberte Zabezpečenie a vyberte Zapnúť / Vypnúť ochranu pred sledovaním
Kliknite na Váš individuálny zoznam
Zaškrtnite Blokovať automaticky
Ďalej vyberte Zabezpečenie a kliknite na Zapnúť žiadosti Nechcem track (nesledovať)
Potvrďte tlačidlom Zapnúť

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

[ultimate_gdpr_policy_accept]

Právo na prístup k spracovávaným a výmaz osobných údajov

[ultimate_gdpr_myaccount]

Podmienky používania webu

Používaním tohto webu súhlasíte so zhromažďovaním osobných údajov.

[ultimate_gdpr_terms_accept]

  • Žiadny NUTSUP v košíku :-(